Technológie krbových vložiek značky SUPRA

Firma SUPRA vyvinula technológiu "horúce spaľovanie" - to znamená, že teplota spaľovania v spotrebičoch SUPRA je v priemere o 150 °C vyššia v porovnaní so spotrebičmi nespaľujúcimi v systéme "horúce spaľovanie". Týmto spôsobom zvýšená teplota plameňa spôsobuje intenzívnejšie sálanie tepla cez sklo vložky, spaliny obsahujú menej nečistôt, sklo sa čistí automaticky a objem popola je niekoľkokrát zmenšený.

Systém "čisté sklo"
• Vďaka špeciálne vypracovanému tvaru rámu dvierok a jeho veľkosti, prúd vzduchu sa dostáva do vložky pozdĺž skla dole a oddiaľuje dym od skla, chrániac sklo pred znečistením.

Deflektor spalín
• Deflektory montované v spotrebičoch SUPRA sa vyrábajú z nehrdzavejúcej ocele typu inox. Tvar deflektora a odrážajúce vlastnosti nehrdzavejúcej ocele umožňujú koncentráciu tepla a udržanie vysokej teploty vo vnútri vložky. Pre zväčšenie účinnosti je v niektorých modeloch dodatočne inštalovaný vermikulit.

Prísun vzduchu k spaľovaniu
• SUPRA vyvinula model "IN AIR", umožňujúci bezprostredný prísun vzduchu zvonku.

Nepretržitý oheň
• Krbové vložky SUPRA certifikované na "nepretržitý oheň" majú veľký popolník prístupný počas horenia. Tieto spotrebiče môžeme používať nepretržite počas celej vykurovacej sezóny.

Možnosť regulácie výkonu
• Krbová vložka certifikovaná s funkciou regulácie výkonu dokáže udržať žiar, dovoľujúci vzkriesiť oheň po 10 hodinách bez znovurozpálenia (iba ak budú dodržiavané podmienky, ktoré sú v návode na inštaláciu a používanie). Krbové vložky SUPRA sú tesné.

Ekológia
• Spotrebiče SUPRA majú nízku spotrebu dreva, produkujú malé množstvá dymu a škodlivých plynov do atmosféry.


Používajte len kvalitné tvrdé drevo s vlhkosťou do 20 % (2 roky schnutie), alebo drevené brikety!