Drevo - riešenie, ktoré chráni planétu

Kvalita života našich detí v budúcnosti závisí od nášho správania sa v súčasnosti. Preto je dôležité vyvíjať a používať energie, ktoré chránia životné prostredie, ako napríklad drevo, a ktoré ponúkajú ekologické a obnoviteľné riešenie.

DREVO, NEZNEČISŤUJÚCA ENERGIA
Pri spaľovaní dreva sa uvoľňuje CO2: oxid uhličitý
1. Vplyvom slnka stromy znova absorbujú tento oxid uhličitý
2. ktorý sa nachádza v dreve
3. Ide o prirodzený cyklus, ktorý trvá niekoľko miliónov rokov. Bez ohľadu na to, či sa drevo spáli alebo rozloží prirodzeným spôsobom
4. Vzhľadom k tomu je drevo obnoviteľnou energiou, ktorá prostredie neznečisťuje.

VYKURUJTE A ŠETRITE!
Drevom môžete dosiahnuť kvalitné, pohodlné a úsporné vykurovanie! V súčasnosti je drevo najlacnejšou energiou na trhu, pričom sa zvyšuje aj pomer výkonnosť/veľmi rentabilná cena. A keďže prístroje spoločnosti SUPRA sú navrhované tak, aby poskytovali presné množstvo tepla, spotrebujete iba toľko, koľko potrebujete. Ideálny spôsob šetrenia!

DREVO SPOTREBOVANÉ ZA 1 HODINU, ABY SA ZÍSKAL VÝKON 10 KW
20 kg dreva pri otvorenom ohnisku. Účinnosť 10 %.
9 kg dreva pri otvorenom ohnisku s rekuperátorom. Účinnosť 25 %.
5 kg dreva v malo výkonnom prístroji. Účinnosť 50 %.
3 kg dreva v prístroji SUPRA. Účinnosť 75 %.(je nevyhnutné, aby sa spaľovalo dobre vyschnuté drevo.)

Odporúčané drevo
HRAB 100
DUB 99
JASEŇ 92
JAVOR 91

Kvôli optimálnemu spaľovaniu a účinnosti prístroja používajte palivové drevo (s hodnotami, ktoré sa pohybujú v rozmedzí od 100 do 80). Vo vyššie uvedenej nomenklatúre poznámka 100 zodpovedá drevu, ktorá dodáva najviac tepla na dm3, a 50 tomu, ktoré dodáva iba polovicu tepla.

Podľa možnosti spaľujte drevo, ktoré schlo 18 až 24 mesiacov na suchom a dobre vetranom mieste. Čerstvo narezané drevo obsahuje 75 % vody. Bude zle horieť a poškodí inštaláciu, pretože sa budú tvoriť nánosy sadze a budú sa uvoľňovať znečisťujúce látky.